Zadanie: Budowa zakładu produkcyjnego ECOPHON w Gliwicach, ul. Okrężna 16

SGCPP Sp. z o.o. Gliwice, u-l.Okrężna 16

21.11.2007 – 01.01.2009 - Usługi konsultingowe w zakresie nadzoru i obsługi inwestorskiej w związku z realizacją: Budowy Zakładu Produkcyjnego Ecophon na terenie będącym własnością zakładu SGCPP w Gliwicach.

Budowa hali produkcyjnej i magazynowej oraz budynku biurowego wraz z kompletem instalacji.
Kotłownia gazowa, stacja transformatorowa, stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa.