Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Grabówka w Gminie Lubomia

Pełniona funkcja:

Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Strony Kontraktu:

Zamawiający:
Gmina Lubomia
44-360 Lubomia
ul. Szkolna 1
Nadzór Inwestorski:

Inwestycje, Budownictwo, Handel
Inwest – Complex Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15 , 44-100 Gliwice

Wykonawca:
Z.P.R.B Artur Marcinek
ul. Długa 61C
44-373 Wodzisław Śląski

Projektant :
BUD SERWIS
ul. Toruńska 7
44-100 Gliwice

Termin realizacji:

Rozpoczęcie robót: 13.08.2012 r.
Termin zakończenia : 29.11.2013 r.

Parametry techniczne obiektu:

PTERENU = 1769 m2
PUTWARDZONA = 713,85 m2
PZABUDOWY = 421,92 m2
PCAŁKOWITA NETTO = 478,07 m2
KUBATURA = 2230,28m3

Charakterystyka zadania:

Wykonano budynek na rzucie litery L niepodpiwniczony, przykryty wielospadowym dachem o katach nachylenia połaci ok. 30° (wysokość od 5,97 do 11,38 m, szerokość 23,70 m, długość 29,72 m). Wejście główne do budynku od strony wykonanego parkingu przez centralnie usytuowany hol- wiatrołap. Na prawo od holu segment jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym o dwudzielnej bryle z wieżyczka nad częścią wyższą, na lewo segment parterowy z poddaszem użytkowym. W części mieszczącej kotłownie i skład opału podłoga zagłębiona o 1,20 m.

Budynek powstał jako rekompensata za obiekty użyteczności publicznej w Ligocie Tworkowskiej rozebrane w związku z budową zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Budynek będzie służyć lokalnej społeczności jako budynek kulturalno-administracyjny. Budynek składa sie z sali bankietowej ze sceną i zapleczem dla cateringu na około 100 osób przy stołach. Za pomocą mobilnej ścianki salę można podzielić na dwie mniejsze. W dwukondygnacyjnej części budynku na parterze wykonano zaplecze sanitarne (wc, pomieszczenie porządkowe) i techniczne (pomieszczenie wodomierzowe, kotłownia, magazyn). Na piętrze przewidziano biuro sołtysa z salką konferencyjna i sale spotkań w tym izbą pamięci Ligoty Tworkowskiej.

Wartość robót:

Łączna wartość Kontraktu: 3,2 mln zł brutto