Zadanie: Zasilanie podstawowe budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, Religi 1 i Wolności 286 wraz z budową stacji transformatorowej

Zasilanie podstawowe budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, Religi 1 i Wolności 286 wraz z budową stacji transformatorowej

Inwestor: Miasto Zabrze
Wykonawca: ELTRAKO Sp. z o.o. Gliwice
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Termin wykonania: grudzień 2018