"Wykonanie remontu istniejących rowów wraz z wykonaniem przepustu w nasypie drogi Pod Borem w Zabrzu"

Zamawiający:

Miasto Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5-7

41-800 Zabrze

 

 

Nadzór inwestorski:

Inwestycje, Budownictwo, Handel

„Inwest-Complex” sp. z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15

44-100 Gliwice

 

 

Projektant:

Biuro Projektowo-Handlowe „EKOPROJEKT”

ul. Żurawia 1

41-811 Zabrze

 

Wykonawca:

Agal sp. z o.o.

ul. Letnia 10

44-273 Rybnik

 

 

 

Data podpisania umowy z Wykonawcą:

23.01.2023 r.

Data Przekazania Terenu Budowy:

30.01.2023 r.

Data rozpoczęcia realizacji robót przez Wykonawcę:

6.02.2023 r.

Data Zakończenia:

23.04.2023 r. – termin wykonania robót budowlanych do 3 m-cy od daty zawarcia umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy:

349 028,60 PLN (brutto)

Data Zakończenia Robót:

20.04.2023 r.

Data Odbioru Robót:

21.04.2023 r.

 

Lokalizacja Kontraktu:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. Śląskiego, miasta na prawach powiatu Zabrze, na granicy dzielnic: Biskupice, Mikulczyce i Osiedle Młodego Górnika. Inwestycja jest zlokalizowana na terenach nieutwardzonych i w pasie jezdni ul. Pod Borem.

W ramach zadania zostały wykonane:

 • Remont istniejących rowów
 • Wykonanie nowego przepustu o przekroju kołowym pod ul. Pod Borem
  • Długość przepustu: 9,6 m
  • Średnica przepustu: ø800 mm
  • Rzędna dna wlotu przepustu (P2): 278,28 m n.p.m.
  • Rzędna dna wylotu przepustu (P1): 278,23 m n.p.m.
  • Spadek przepustu: 0,5 %

 

wraz z odtworzeniem nawierzchni.

 

Wykonany obiekt budowlany stanowią remontowane grawitacyjne rowy ziemne, na których przebiegu usytuowany został przepust żelbetowy. Po wykonaniu remontu rowów i wybudowaniu przepustu układ służyć będzie do przeprowadzania powierzchniowych wód opadowych z północnej strony ul. Pod Borem do niżej położonych terenów po południowej stronie tej drogi. Skutkować to będzie odwodnieniem północnych terenów, a całość spływów, poprzez remontowane i istniejące rowy otwarte zostaną końcowo przechwycone przez ciek wodny płynący ok. 150 m na południe od projektowanej inwestycji porządkując i przywracając naturalne warunki gruntowo-wodne.