Zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego dla realizacji zadania pn.: „Makroniwelacja terenu i nasypów budowlanych pomiędzy trasą DTŚ a potokiem Czarniawka w Zabrzu”

Inwestor: Miasto Zabrze

Wykonawca: EKOTRANS Wieszowa

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Termin wykonania: 30.04.2015 r.