Zadanie: Gospodarka wodno – ściekowa w Będzinie
Gmina Będzin, ul.11-go Listopada 20

19.01.2007-03.03.2010 - Nadzór nad robotami w Będzinie- Inżynier Kontraktu dla Projektu pn.: Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie

Zakres rzeczowy obejmował budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej miasta Będzin w ramach 4-ch kontraktów realizowanych przez odrębnych Wykonawców.

  • Kontrakt 01 - Przebudowa sieci wodociągowej - 14 520 mb, sanitarnej – 17 453 mb, deszczowej - 13 855 mb
  • Kontrakt 02 - Przebudowa sieci wodociągowej - 11 880 mb, sanitarnej – 14 225 mb, deszczowej -7 219 mb
  • Kontrakt 02A - Przebudowa sieci wodociągowej - 461 mb, sanitarnej – 413 mb, deszczowej- 628 mb
  • Kontrakt 03 - Przebudowa sieci wodociągowej - 8 760 mb, sanitarnej – 7 618 mb, deszczowej 8 068 mb