Zadanie: Budowa kolektora Ø1400 w Przyszowicach

Gmina Gierałtowice, ul.Ks.Roboty 48

01.06.2009 – 2010 – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu:

  • Budowa kolektora Ø 1400 z rowu „A” przy ul.Powstańców do potoku” Cienka” w Przyszowicach jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
  • Budowa kanalizacji deszczowej Ø 1400 wraz z budową studni połączeniowych i rewizyjnych włazowych, wykonanie odcinków kolektora o dł. 72,00 m.