Zadanie: Zagospodarowanie ul. Akademickiej w Gliwicach i terenów bezpośrednio przyległych, jako publicznej strefy pieszej Etap I

Strony biorące udział w kontrakcie:

Zamawiający I:
Zarząd Dróg Miejskich
Ul. Płowiecka 31
44 – 121 Gliwice

Zamawiający II:

Politechnika Śląska
Ul. Akademicka 2A
44 – 100 Gliwice

Wykonawca:
Konsorcjum Firm
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S. A.
Ul. Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice

Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak A. Duda Sp. z o. o.
Ul. Konarskiego 25B
44 – 10 Gliwice
Kierownik budowy: Marcin Tartas

Projektant :
Biuro Projektów Wielobranżowych „Robiprojekt”
Amdrzej Kozielski
Ul. Plebańska 4/3
44 – 100 Gliwice
Projektant: Andrzej Kozielski

Nadzór Inwestorski:
Inwest – Complex Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice
Koordynator Zespołu Nadzoru: Krystian Bless

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 21.06.2013r.
Data przekazania placu budowy: 30.07.2013r.
Data zakończenia: 10.10.2014r.
Wartość kontraktu (netto): 11 174 629,86 zł. netto (13 744 794,65zł. brutto)

Zakres inwestycji obejmował w szczególności:
1. Nawierzchnie ciągów jezdnych i pieszych z kostki granitowej, sjenitowej, betonowej oraz asfaltowej wraz z podbudową mineralną z kruszywa.
2.Tereny urządzone zielenią obejmującą trawę, byliny, krzewy i drzewa.
3. Fontanna składająca się z niecki, dysz, płyt przykrywających nieckę oraz stacji pomp z uzdatnianiem wody i automatyką sterującą fontanną.
4. Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej.
5. Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej.
6. Instalacje oświetlenia.
7. Pylony z nazwą Politechniki i tablice z nazwami poszczególnych Wydziałów.
8. Schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych przed Wydzialem Górnictwa.
9. Elementy małej architektury tj. ławki, kosze, słupki przeszkodowe, stojaki na rowery.
10. Organizacja ruchu w tym system monitoringu oraz dostępu (szlabany sterowane zdalnie lub kodowo