Gmina Miejska Zabrze , ul.Powstańców Śl.5-7

07.05.2009- 29.10.2009 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla Kontraktu: Przebudowa na rondo istniejącego skrzyżowania Al.Korfantego i ul.Gdańskiej w Zabrzu.

Zakres kontraktu obejmował rozbiórkę istniejących elementów jezdni i chodników, wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z docelową organizacją ruchu, przebudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania.