Inwestor: Gmina Bielsko-Biała
Termin realizacji: 2006 – 2008
Pełniona funkcja: Inżynier Kontraktu

Zakres:

  • modernizacja drogi wojewódzkiej nr 942 na długości 6,185 km
  • budowa sygnalizacji świetlnej wraz z wykonaniem projektu budowlanego
  • remont przepustów nad potokami Modrym, Argentyna, Zimna Woda
  • remont mostów na potokami Kamieniecki I, Kamienieckim II, Olszówka
  • remont przejścia podziemnego
  • naprawa muru oporowego ul. Partyzantów i gzymsu Muru Zamkowego