Zadanie: Usprawnienie połączeń drogowych DK 88 w obrębie Gminy Zabrze

Inwestor: Gmina Zabrze
Termin realizacji: 2006 – 2007
Pełniona funkcja: Menedżer Projektu

Zakres:

  • wzmocnienie DK 88 na odcinku 4,5 km
  • modernizacja zjazdów i wjazdów w rejonie ul. Hagera, ul. Mikulczyckiej i łącznika z ul. Ziemską
  • opracowanie SIWZ do przetargu na wykonawcę robót, ocena ofert