Zadanie: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Węzeł „Dąbrówka” (A-4) – Boguszyce

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

30.06.2010 - 2011 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 45

  • Rozbudowa drogi krajowej nr 45 - Gr. Państwa-Racibórz-Opole-Kluczbork-Złoczew, odcinek : Węzeł „Dabrówka” – Boguszyce na odcinkach : km 82+814,00 - km 86 + 663,55 , km 86+887,72 - km 89 + 650,00