Zadanie: Rozbudowa DK Nr 45 w m. Zawada

NAZWA KONTRAKTU: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45, odcinek w m. Zawada, od km 110+871,33 do km 112+554,23”

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 45-085 Opole Niedziałkowskiego 6

WYKONAWCA: Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „M+” Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn – Koźle Partner: Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Chałupnicza 2, 151-503 Wrocław

PROJEKTANT: Pracowania Projektowa „PROKOM” ul Ozimska 8, 45-057 Opole

NADZÓR INWESTORSKI: Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Góry Chełmskiej 15

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 12.04.2011 r.
Czas trwania kontraktu: 8 miesięcy
Data przekazania placu budowy: 27.04.2011 r.
Data rozpoczęcia robót: 02.06.2011 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 15.11.2011 r.
Data zakończenia robót wg Aneksu: 05.12.2011 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 05.12.2011 r.


Zgodnie z projektem zrealizowano:
- przebudowę skrzyżowań drogi krajowej nr 45
- budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1705O - ul. Turawską
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Luboszycką, ul. Wodociągową i ul. Szkolną
- budowę drogi zbiorczej łączącej ul. Polną z ul. Bocianową
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej
- budowę chodnika
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni
- budowę nowej konstrukcji jezdni
- poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni
- przebudowę istniejących zatok autobusowych
- budowę kanalizacji deszczowej
- budowę oświetlenia ulicznego
- przebudowę istniejącego uzbrojenia
- wycinkę kolidujących z inwestycją drzew
- budowę ogrodzenia
- budowę ściany ogniotrwałej na stacji paliw.