Zadanie: REMONT DK 88 W REJONIE ZJAZDU NA UL. PORTOWĄ POMIĘDZY WIADUKTEM DROGOWYM NAD LINIĄ KOLEJOWĄ PKP GLIWICE - OPOLE W CIĄGU ALEI JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO (DK-88) W GLIWICACH, A NOWOBUDOWANYM W RAMACH DTŚ MOSTEM NAD RZEKĄ KŁODNICĄ.

INWESTOR:
 Zarząd Dróg Miejskich,
Ul. Płowiecka 31,
44 – 121 Gliwice

WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S. A. ,
Ul. Nad Bytomką 1,
44-100 Gliwice

KOORDYNATOR BUDOWY:
 „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15,
44-100 Gliwice

PROJEKTANT:
„INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15,
44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data rozpoczęcia robót: 15.08.2014 r.
Data zakończenia robót: 22.12.2014 r.
Data odbioru końcowego: 15.01.2015 r.

Wartość Kontraktu:

Lp.

Umowa

Wartość

Netto [zł]

VAT 23 % [zł]

Brutto [zł]

1.

Umowa Główna

2 612 596,86

600 897.28

3 213 494,14

2.

Roboty Dodatkowe

0,00

0,00

0,00

Łącznie:

2 612 596,86

600 897,28

3 213 494,14

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Dane charakterystyczne:

  • Wykopy 4405,50m3
  • Stabilizacja podłoża cementem grubości 25cm 6077,09m2
  • Warstwa z geosyntetyku 6684,79m2
  • Podbudowa mineralna 6077,09m2
  • Nawierzchnia bitumiczna 5280,00m2
  • Humusowanie 1626,00m2
  • Umocnienie skarp humusem 4852,00m2
  • Kanalizacja deszczowa 259,59mb
  • Elementy bezpieczeństwa ruchu 1kpl
  • Remont wag samochodowych 2szt