Zadanie: Przebudowa ulic Pionierów i Perseusza wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Gliwicach

NAZWA KONTRAKTU: Przebudowa ulicy Perseusza i ulicy Pionierów w Gliwicach wraz z niezbędną przebudową infrastruktury towarzyszącej

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Miejskich ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice

WYKONAWCA: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. – Lider konsorcjum ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice; Zakład Instalacji Budowlanych Witold Szostak, Andrzej Duda Sp. Jawna ul. Konarskiego 25B, 44-100 Gliwice; „HYDROINSTALMET” Sp. z o.o. ul. Piastowska 9, 41-800 Zabrze

KOORDYNATOR PROJEKTU: Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

AUTOR PROJEKTU: „EURODROGA” Milan Sternik al. Majowa 14/59, 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
- Data podpisania umowy: 06.12.2010r.
- Data odbioru końcowego: 30.11.2011r.

Dane techniczne wykonanego zadania :
Przebudowa ulic Pionierów i Perseusza, na odcinku od istniejącego ronda przy DK 88 (km 0+000,00) do skrzyżowania z ul. Oriona (km 1+655,62).

ZAKRES ROBÓT:
- przebudowa ulic Pionierów i Perseusza na całej długości, wraz z korektą ich przebiegu, budowa czterowylotowego ronda przy skrzyżowaniu z ul. Gwiazdy Polarnej
- budowa chodników i ścieżek rowerowych
- budowa dojazdów do obiektów
- budowa sześciu zatok autobusowych
- przebudowa infrastruktury towarzyszącej w zakresie sieci: gazowej średniego i niskiego ciśnienia, cieplnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej