Zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie CH AUCHAN w Mikołowie

Auchan Polska Sp. z o.o. Piaseczno, ul.Puławska 46

31.10.2008- 30.09.2009 – Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Centrum Handlowego Auchan w Mikołowie – etap II i III

Wykonanie przejść podziemnych dla pieszych pod DK-81 i pod DK-44 wraz z infrastrukturą towarzyszącą , przebudowa układu drogowego skrzyżowania oraz wykonanie konstrukcji przejścia tunelowego wraz z robotami wykończeniowymi i wyposażeniem obiektu w kanalizację deszczową i oświetlenie, przebudowa sieci wodociągowej i teletechnicznej.