Zadanie: Przebudowa nawierzchni ulicy Średniej na terenie Starówki w Gliwicach

Miasto Gliwice, ul.Zwycięstwa 12

11.12.2007- 30.06.2008 – Pełnienie roli Inżyniera Kontraltu dla zadania : Remont nawierzchni ulicy Średniej na terenie Starówki w Gliwicach

Remont nawierzchni ulic y Średniej na odcinku od ul.Dolnych Wałów do ul.Plebańskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej.