Zadanie: Przebudowa nawierzchni ulic Krótkiej i Szkolnej na terenie Starówki w Gliwicach

Miasto Gliwice, ul.Zwycięstwa 12

17.08.2007- 30.06.2009 – Pełnienie roli Inżyniera Kontraltu dla zadania : Remont nawierzchni ulic Krótka i Szkolna na terenie Starówki w Gliwicach.

Remont nawierzchni ulic Krótka i Szkolna wraz z przebudową infrastruktury technicznej.