Zadanie: Przebudowa DW Nr 935 wraz z budową chodników na terenie Gminy Suszec

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Wykonawca: Eurovia Polska S.A. Oddział Rybnik

Pełnienie obowiązków konsultanta dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+208 do km 56+741 na terenie Gminy Suszec – Etap I od km 45+190 do km 51+350”.

Planowany termin zakończenia 30.11.2011 r.


NAZWA KONTRAKTU: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+208 do km 56+741 na terenie Gminy Suszec – Etap I od km 45+190 do km 51+350”

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

WYKONAWCA: Eurovia Polska S.A. Oddział Rybnik

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice


Dane techniczne wykonanego zadania :
• Klasa techniczna: G
• Prędkość projektowa w terenie zabudowanym Vpz = 60 km/h
• Prędkość projektowa w terenie niezabudowanym Vpnz = 70 km/h
• Nośność nawierzchni = 100 kN/oś
• Kategoria ruchu – KR6
• Liczba pasów ruchu – 2
• Szerokość pasa ruchu – 3,5 m
• Maksymalne poszerzenie pasa ruchu na łuku – 0,2 m
• Szerokość dodatkowych pasów ruchu do skrętów w lewo/prawo i pasa włączenia – 3,5 m
• Szerokość pasa akumulacji dla samochodów skręcających w lewo – 3,0 m
• Szerokość pasa w krawężnikach w okolicy zastosowanych azyli dla pieszych – 3,25m
• Szerokość azyli dla pieszych w krawężnikach – 2,5 m
• Szerokość chodnika – 2,0 m
• Szerokość pobocza gruntowego w terenie zabudowanym – 0,5 m
• Szerokość pobocza gruntowego w terenie niezabudowanym – 1,25 m
• Minimalna szerokość zjazdu indywidualnego – 3,5 m
• Minimalna szerokość zjazdu publicznego – 5,0 m
• Minimalny promień łuku poziomego R=200 m
• Minimalny promień krzywej wypukłej R=2500 m
• Minimalny promień krzywej wklęsłej R=1500 m
• Minimalny promień wyokrąglenia łuku zjazdu publicznego R=5 m
• Minimalny promień wyokrąglenia łuku drogi podporządkowanej R=6 m
• Pochylenie poprzeczne jezdni na szlaku – daszkowe i=2%
• Pochylenie poprzeczne pobocza nieutwardzonego na szlaku: jednostronne i=6%
• Maksymalne pochylenie poprzeczne jezdni na łuku: jednostronne i=7%
• Maksymalne pochylenie poprzeczne pobocza nieutwardzonego na łuku: jednostronne 7%, dwustronne 7%+2%
• Pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne i=2%
• Pochylenie skarp – 1:1,5 (ew. 1:1)
• Szerokość rowu przydrożnego – 0,4 m
• Szerokość zatoki autobusowej – 3,0 m
• Skos wjazdowy 1:8
• Długość krawędzi zatrzymania – 20 m
• Skos wyjazdowy 1:4
• Promień wyokrąglenia – 30 m