Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Przylesie – Grodków

ZDW w Opolu, ul.Oleska 127

11.09.2006- 12.12.2007 – Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 410 na odc. Przylesie-Grodków od km 14+444,00 do km 21+954,04

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. 7,5 km z jednoczesnym poszerzeniem drogi w miejscowościach Kolnica i Wojsław wraz robotami towarzyszącymi