PODSTAWOWE DANE KONTRAKTOWE

Nazwa kontraktu:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”

ZAMAWIAJACY:

Powiat Gliwicki – Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

WYKONAWCA:

HUCZ Spółka z o.o. Sp. k.

Ul. Częstochowska 14

42-283 Boronów

PODWYKONAWCY:

  • PHU ELMO Marcin Olejnik

            Ul. Plebiscytowa 2c/2

            47-220 Kędzierzyn-Koźle

  • MAR-KOP Mariusz Pawliczek

            Ul. Szkolna 10

            44-153 Smolnica

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel

„Inwest-Complex” Sp. z o.o.

44-100 Gliwice

  1. Góry Chełmskiej 15

PROJEKTANT:

Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” S.C.

Hanna i Janusz Franiczek

Ul. Skrzyszowska 39C

44-300 Wodzisław Śląski

 

Termin realizacji:                                                      21.11.2019 – 31.07.2020 r.

Wartość wykonanej usługi wyniosła:                         60 000,00 zł netto, 73 800,00 zł brutto

Wartość nadzorowanych robót wyniosła:                  2 021 941,74 zł /netto/, 2 486 988,34 zł /brutto/

 

W realizowanym etapie (etap V) wykonany został ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do km 0,8+0,0.

Początek zadania zlokalizowany był przy krawędzi skrzyżowania z ul. Graniczną i ul. Łęgowską. Na tym odcinku do km 0,6+10,0 nowowykonany chodnik znajduje się po lewej stronie jezdni i ma szerokość 2,0m. Wszystkie istniejące zjazdy do posesji zostały przebudowane. Po prawej stronie jezdni przy krawędzi została wykonana dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,0m.

Dla pasażerów komunikacji miejskiej wykonany został peron o szerokości 1,5 m i długości 76,5 m. Na tym odcinku ścieżka rowerowa została usytuowana za peronem.

Nawierzchnia zjazdów do posesji zlokalizowanych po prawej stronie jezdni została wykonana do obrzeża ograniczającego nawierzchnię ścieżki rowerowej i do granicy pasa drogowego. Za skrzyżowaniem ul. Wiejskiej z ul. Szkolną droga powiatowa biegnie w wysokim nasypie.

Na odcinku od km 0,6+10,0 do 0,8+0,0 ścieżka rowerowa i chodnik zlokalizowane są po prawej stronie jezdni. Dwukierunkowa ścieżka rowerowa jest zlokalizowana tuż przy krawędzi jezdni i ma szerokość 2,0 m. Za ścieżką rowerową wykonany został chodnik o szerokości 1,5 m.

 

Odwodnienie odbywa się poprzez nowowykonany system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne i podłużne do studzienek ściekowych, następnie przykanalikami do studni rewizyjnych. Wszystkie kratki ściekowe połączone są ze studniami rewizyjnymi przykanalikami.

 

Wykonano przebudowę linii dokonując wymiany starych będących w złym stanie technicznym słupów żelbetowych oraz przewodów linii głównej i linii oświetleniowej.