Zadanie: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień od km 12+715,00 do km 15+564,17

NAZWA KONTRAKTU:

„Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień od km 12+715,00 do km 15+564,17”

INWESTOR:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127 45-231 Opole

WYKONAWCA:

Konsorcjum Firm:

Lider: DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka Ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Partner: Nowak-Mosty Sp. z o.o. Ul. Broniewskiego 51 42-520 Dąbrowa Górnicza

PROJEKTANT:

A-PROPOL S.C. ul. Gomułki 2 44-121 Gliwice

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15  44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 22.12.2016 r.
Data rozpoczęcia robót: 16.01.2017 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 11.12.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 11.12.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:
- przebudowa drogi,
- budowa ścieżki rowerowej,
- budowa elementów odwodnienia,
- przebudowa kolidujących elementów uzbrojenia terenu,
- budowa zatok autobusowych,
- budowa obiektu mostowego o długości 180m,
- budowa murów oporowych
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa przepustów pod zjazdami,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego