Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 w m. Skorogoszcz w ramach PBDK – Program Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych (rozbudowa skrzyżowania DK94 z DW458)

NAZWA KONTRAKTU:
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 w m. Skorogoszcz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z DW 458)”

INWESTOR:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

WYKONAWCA: ADAC –LEWAR Sp. Z o.o.
Ul. Słoneczna 11
42-141 Przystajń

PROJEKTANT:
PROMOST-WISŁA Sp. Z o.o.
ul. Radosna 8a
43-460 Wisła

NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 04.12.2017r.
Data rozpoczęcia robót: 14.12.2017r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 23.06.2018r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 22.06.2018r.

Zakres Kontraktu obejmował: - budowę pasa lewoskrętu
- rozbudowę jezdni DK 94 i DW 458 w rejonie skrzyżowania
- budowę oświetlenia skrzyżowania wraz z budową linii kablowej
- budowę kanału technologicznego w ciągu DK 94
- wykonanie elementów BRD