Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 42 na odcinku Zalesie – Domaszowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Zalesie-Domaszowice)

NAZWA KONTRAKTU:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 42 na odcinku Zalesie – Domaszowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Zalesie- Domaszowice)”

INWESTOR:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6 45-085 Opole

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Spółka jawna ul. Matejki 1  46-200 Kluczbork

PROJEKTANT: BP KONSTRUKTOR dr inż. Krzysztof Michalik ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o ul. Góry Chełmskiej 15  44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 6.10.2017 r.
Data przekazania placu budowy: 9.10.2017 r.
Data rozpoczęcia robót: 12.10.2017 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 8.12.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 8.12.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

- budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK 42 na odcinku od km 7+332,81 do km 8+999,00 po południowej stronie drogi
- budowę 3 zatok autobusowych wraz z peronami
- przebudowę zjazdów publicznych na przyległe nieruchomości
- przebudowę rowu przydrożnego wraz ze skanalizowaniem poszczególnych odcinków oraz budową wylotu wody opadowej do odbiornika
- budowę oświetlenia ulicznego
- budowę kanału technologicznego