Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 39 na odcinku Michałowice – Lubsza w ramach PBDK – Program Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych (Budowa drogi rowerowej na odcinku Michałowice – Lubsza)

NAZWA KONTRAKTU:
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 39 na odcinku Michałowice – Lubsza w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”

INWESTOR:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

WYKONAWCA:
Konsorcjum Firm:
Ryszard Biela Transport Towarowy
ul. Grodkowska 1
48-320 Skoroszyce - Sidzina

Mariusz Biela Przedsiębiorstwo Budowlane „BIEL – BUD”
ul. Grodkowska 1
48-320 Skoroszyce - Sidzina

PROJEKTANT:
GRAMAR Sp. z o. o.
ul. Chłopska 15
42-700 Lubliniec

NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 06.10.2017 r.
Data rozpoczęcia robót: 09.10.2017 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 15.04.2018 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 15.04.2018 r.

Zakres Kontraktu obejmował:
- budowę drogi rowerowej
- budowę przepustu
- budowę murów oporowych
- przebudowę zjazdów publicznych
- budowę oświetlenia ulicznego
- budowę kanału technologicznego
- przebudowę urządzeń teletechnicznych
- roboty rozbiórkowe