GDDKiA O/Katowice , ul.Myśliwska 5

15.07.2009 – 23.10.2009 - Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla Kontraktu pn.: Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 45 odc. Racibórz - granica województwa opolskiego od km 26+085 do km 34+785

Odnowa nawierzchni DK-45 na długości 8,7 km wraz z regulacją zatok autobusowych, przebudową chodników i wjazdów, odtworzeniem rowów i ich regulacją