MZUiM Katowice, ul.J.Kantorówny 2a

14.04.2009- 22.05.2009 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową ul.Gen. Z.W.Jankego w Katowicach na odcinku od ul.Żużlowej do ul.Armii Krajowej