Zadanie: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

NAZWA KONTRAKTU: „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - Etap I i II faza 1”

INWESTOR: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

WYKONAWCA: Budimex S.A, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

KOORDYNATOR BUDOWY: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: Mosty Katowice Sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE (dla całego kontraktu):

Data rozpoczęcia robót: 13.06.2011 r.

Data zakończenia robót:     05.05.2014 r.

Data odbioru końcowego: 29.05.2014 r.      

Wartość Kontraktu:

Lp.

Umowa

Wartość

Netto [zł]

VAT 23 % [zł]

Brutto [zł]

1.

Umowa Główna

42 997 939,01  

9 889 525,99  

52 887 465,00  

2.

Roboty Dodatkowe

6 313 637,72  

1 452 136,67  

7 765 774,39  

Łącznie:

49 311 576,73  

11 341 662,66  

60 653 239,39  

 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

W ramach inwestycji wykonano:

 • budowa ulicy Dudy Gracza (Z/2/2 dł. 115,98m, L1/2 dł. 91,66m),
 • budowa ulicy Nadgórników dł. 640m (Klasa L),
 • budowa ulicy 14 KDL dł. 110,0m (Klasa L),
 • budowa ulicy 18 KDL dł. 25,0m (Klasa L),
 • budowa skrzyżowania ul. Dudy Gracza z ul. Nadgórników,
 • budowa skrzyżowania ul. Nadgórników z ul. 18 KDL,
 • budowa chodników w ramach w/w zakresu,
 • budowa i przebudowa sieci wodociągowych,
 • odwodnienie korpusu drogowego w ramach w/w zakresu,
 • budowa kanalizacji sanitarnej,
 • budowa oświetlenia drogowego w ramach w/w zakresu,
 • budowa sygnalizacji świetlnej w ramach skrzyżowania ul. Dudy Gracza z ul. Nadgórników,
 • budowa ścian oporowych wzdłuż projektowanych ulic Dudy Gracza i ul. Nadgórników,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • zieleń drogowa.

Dane charakterystyczne:

 • Nawierzchnia jezdni 12 569,57 m2
 • Nawierzchnia chodników 4 498,94 m2
 • Nawierzchnia ścieżki rowerowej 1 481,44 m2
 • Nawierzchnia miejsc postojowych 1 979,48 m2
 • Nawierzchnia kostki brukowej 144,91 m2
 • Humusowanie wraz z obsianiem 6 058,05 m2
 • Nasadzenia - berberys 651 szt.