Zadanie: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 na odcinku w Orzeszu Zawiści.

NAZWA KONTRAKTU: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 na odcinku w Orzeszu Zawiści”

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

PROJEKTANT: GRONTMIJ Polska sp. z o.o.
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

WYKONAWCA: PB-U GOMIBUD Sp. z o.o.
32-050 Skawina, Borek Szlachecki 1

NADZÓR TECHNICZNY: Inwestycje Budownictwo Handel
INWEST – COMPLEX Sp z o.o.
44-100 GLIWICE UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ 15,

Termin rozpoczęcia robót (przekazanie placu budowy): 08.08.2017 r.

Termin zakończenia robót: 01.08.2018 r.

Wartość wykonanych robót: 8.306.952,39 zł brutto

Inwestycja pn. „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 na odcinku w Orzeszu Zawiści” zlokalizowana była w granicach administracyjnych miasta Orzesze w dzielnicy Zawiść wzdłuż ciągu komunikacyjnego na kierunku Katowice-Skoczów (DK nr 81), na odcinku od km 19+650 do km 20+350 oraz wzdłuż DW 926 w rejonie skrzyżowania z DK 81. Celem nadrzędnym całego zamierzenia było zmniejszenie uciążliwości związanych z generowaniem hałasu komunikacyjnego przez pojazdy poruszające się po DK nr 81.

Zakres inwestycji obejmował:
> budowę ekranów przeciwhałasowych z paneli nieprzeźroczystych i przeźroczystych wzdłuż drogi krajowej nr 81 na odcinku w Orzeszu-Zawiści (ul. Centralna) strona prawa
> budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej
> przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych,
> przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznych
> budowę drogi serwisowej (ciągu pieszo-jezdnego) dla obsługi terenów przyległych od km 0+000 do km 0+582