PODSTAWOWE DANE KONTRAKTOWE

Nazwa kontraktu:

Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej
na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy Miasta”

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Gliwice       

Ul. Zwycięstwa 21

44-100 Gliwice

INSPEKTOR NADZORU:

Inwestycje, Budownictwo, Handel

“Inwest - Complex” Sp. z o.o.

Ul. Góry Chełmskiej 15

44-100 Gliwice

WYKONAWCA:

EUROTECH Spółka z o.o.

Ul. Hagera 41

41-800 Zabrze

PROJEKTANT:

Venit Ewa Przybył Dariusz Zboiński Sp. z o.o.

Ul. Górnych Wałów 27/4

44-100 Gliwice 

Termin realizacji:                                                        25.10.2019 – 19.11.2020 r.

Wartość wykonanej usługi wyniosła:                         60 000,00 zł netto, 73 800,00 zł brutto

Wartość nadzorowanych robót wyniosła:                  4 894 178,35 zł netto, 6 019 839,37 zł brutto

 

Inwestycja obejmowała budowę drogi rowerowej, remont dwóch obiektów mostowych oraz  dwóch zjazdów z drogi publicznej. Teren opracowania przebiegał w istniejącym nasypie kolejowym.

TRASA ROWEROWA:

Wykonano odcinek o łącznej długości ok. 2 583mb, szerokość 3,0m, nawierzchnia asfaltowa.

Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej:

- 10 cm - warstwa filtracyjna z piasku

- 20 cm - kruszywo żużlowe UTEX BP 5

- 15 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm

Obramowanie drogi rowerowej oraz zjazdów od strony terenów zielonych wykonano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 30x8x100cm, ułożonego na ławie z betonu C12/15, wtopionego. W obrębie znacznych nachyleń terenu zastosowane zostały bariery ochronne.

OBIEKTY MOSTOWE:

Zadanie obejmowało remont istniejących obiektów mostowych:

- mostu stalowego, zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Rybnickiej

- mostu betonowego, zlokalizowanego nad istniejącym ciekiem wodnym

Ponadto w zakresie inwestycji znajdował się remont przepustu betonowego Ø600 na istniejącym rowie drogowym (rozbiórka istniejących elementów i odbudowa przepustu).

Most stalowy:

W ramach prac wykonano rekonstrukcję, naprawę i konserwację:

- elementów z betonu zbrojonego – przyczółki

- elementów stalowych - przęsło stalowe

Ponadto przeprowadzono następujący zakres prac:

- odtworzenie podkładów kolejowych

- montaż konstrukcji wsporczo-wyrównawczej nawierzchni

- montaż kompozytu nawierzchniowego

- wykonanie balustrad przęsła

- wykonanie balustrad przyczółków

Most betonowy:

W ramach prac wykonano rekonstrukcję:

- elementów z betonu zbrojonego – przyczółki

- elementów z betonu zbrojonego – przęsło

Ponadto przeprowadzono następujący zakres prac:

- wykonanie wzmocnień przęsła

- montaż konstrukcji wsporczej kompozytu nawierzchniowego

- montaż kompozytu nawierzchniowego

- wykonanie balustrad