Zadanie: Budowa południowej obwodnicy m. Kędzierzyna-Koźla wraz z budową mostu przez rz. Odrę w ciągu DK nr 40 cz. A i B

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

12.06.2008 -08.2010 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad budową południowej obwodnicy m.Kędzierzyna-Koźla wraz z budową mostu przez rz.Odrę w c.DK-40 – cześć B km 2+460,00- km5+933,41 oraz – część A- od km 0+999,40 do km 2+460,15

Realizacja budowy południowej obwodnicy w m.Kędzierzyn-Koźle w c. DK-40 Gr. Państwa - Głuchołazy - Kędzierzyn-Koźle - Ujazd - Pyskowice w części B od ul.Głubczyckiej do ul.Gliwicekiej , w części A- od skrzyżowania z DK-45 do skrzyżowania z ul.Głubczycką.