Zadanie: Budowa północnej obwodnicy m. Żory w ciągu DW Nr 935

NAZWA KONTRAKTU: Budowa obwodnicy (odcinek I – od ul. Rybnickiej do skrzyżowania ul. Rybnickiej z ul. Tęczową) w ramach realizacji Projektu pn.: Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW935.

ZAMAWIAJĄCY:Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory

WYKONAWCA: STRABAG Sp. z o.o. Ul. Brechta 7 03-472 Warszawa

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: CGM Projekt Sp. z o.o. mgr inż. Remigiusz Rolnik siedziba: ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa, oddział: ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice, Autostrada II Sp. z o.o., siedziba: ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy: 10.07.2009r.
Data przekazania placu budowy: 16.07.2009r.
Data zgłoszenia rozpoczęcia robót: 13.07.2009r.
Data zakończenia robót: 25.05.2011r.

Droga Regionalna została zaprojektowana o przekroju jedno-jezdniowym 1x2 z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy do przekroju 2x2.

Dane techniczne wykonanego zadania:
Łącznik Drogi Regionalnej z ul. Rybnicką – km 0+000 do 1+120
- klasa techniczna Z (zbiorcza)
- przekrój 1x2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu)
- kategoria ruchu – KR5
- prędkość projektowa Vp=50km/h
- prędkość miarodajna Vm=60km/h (przekrój uliczny) Vm=70km/h (przekrój drogowy)
- szerokość pasa ruchu – 3,50m
- opaska (przekrój drogowy) - 0,50m
- pobocze gruntowe – 2,00m
Droga Regionalna –od km 0+000 do km 1+144 - odcinek klasy G
- klasa techniczna G (główna)
- przekrój 1x2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu) – etap I
- kategoria ruchu – KR5
- prędkość projektowa Vp=60km/h
- prędkość miarodajna Vm=70km/h (przekrój uliczny) Vm=80km/h (przekrój drogowy)
- szerokość pasa ruchu – 3,50m
- opaska (przekrój drogowy) - 0,50m
- pobocze gruntowe – 2,00m

Ilość powiązań z innymi drogami: 3 sztuki
- skrzyżowanie Łącznika Drogi Regionalnej z ul. Rybnicką/Żorską tj. rondo nr 1
- skrzyżowanie Łącznika Drogi Regionalnej z Drogą Regionalną tj. rondo nr 2
- skrzyżowanie Drogi Regionalnej z ul. Rybnicką tj. rondo nr 3

Liczba obiektów inżynierskich:
a) Obiekt mostowy:
- most drogowy MD-01(w km 1+057,30) nad rzeką Kłokocinką

b) Przepusty:
- z rur stalowych z blachy karbowanej, ilość: 10 sztuk

NAZWA KONTRAKTU: Budowa obwodnicy (odcinek II - od skrzyżowania ul. Rybnickiej z ul. Tęczową do ul. Szczejkowickiej wraz z łącznikiem do Al. Armii Krajowej) w ramach realizacji Projektu pn.: Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW935.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

WYKONAWCA: Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5, 44-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie Partner Konsorcjum: GEO-BUD – T.B.M. Sp. z o.o. ul. Boczna 6, 44-240 Żory

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: CGM Projekt Sp. z o.o. mgr inż. Remigiusz Rolnik siedziba: ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa, oddział: ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice, Autostrada II Sp. z o.o., siedziba: ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy: 31.08.2009r.
Data przekazania placu budowy: 07.09.2009r.
Data zgłoszenia rozpoczęcia robót: 03.09.2009r.
Data zakończenia kontraktu: 30.10.2010r.

Dane techniczne wykonanego zadania :
Droga Regionalna – od km 1+120 do km 3+013- odcinek klasy G
- klasa techniczna G (główna)
- przekrój 1x2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu) – etap I
- kategoria ruchu – KR5
- prędkość projektowa Vp=60km/h
- prędkość miarodajna Vm=70km/h (przekrój uliczny) Vm=80km/h (przekrój drogowy)
- szerokość pasa ruchu – 3,50m
- opaska (przekrój drogowy) - 0,50m
- pobocze gruntowe – 2,00m

Ilość wybudowanych skrzyżowań: 4 sztuki
- skrzyżowanie z bocznicą kolejową w km 1+723;
- skrzyżowanie Drogi Regionalnej z ul. Wygoda w km 1+750;
- skrzyżowanie Drogi Regionalnej z ul. Kradziejówka – rondo nr 4 w km 2+500
- skrzyżowanie Drogi Regionalnej z ul. Szczejkowicką w ciągu DW 924 – rondo nr 5

Liczba obiektów inżynierskich:
a) Przepusty:
- z rur stalowych z blachy karbowanej, ilość: 6 sztuk

NAZWA KONTRAKTU: Budowa obwodnicy (odcinek III – od skrzyżowania z ul. Szczejkowicką do skrzyżowania z ul. Pszczyńską) w ramach realizacji Projektu pn.: Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW935.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Remontów Dróg i Ulic S.A. ul. Nad Bytomską 1, 44-100 Gliwice

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: CGM Projekt Sp. z o.o. mgr inż. Remigiusz Rolnik siedziba: ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa, oddział: ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice, Autostrada II Sp. z o.o., siedziba: ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy: 17.11.2009r.
Data przekazania placu budowy: 20.11.2009r.
Data zgłoszenia rozpoczęcia robót: 20.11.2009r.
Data zakończenia kontraktu: 10.12.2010r.

Dane techniczne wykonanego zadania :
Droga Regionalna – od km 3+013 do km 5+350 - odcinek klasy Z
- klasa techniczna Z (zbiorcza)
- przekrój 1x2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu)
- kategoria ruchu – KR5
- prędkość projektowa Vp=50km/h
- prędkość miarodajna Vm=60km/h (przekrój uliczny) Vm=70km/h (przekrój drogowy)
- szerokość pasa ruchu – 3,50m
- opaska (przekrój drogowy) - 0,50m

Ilość wybudowanych skrzyżowań: 3 sztuki
- skrzyżowanie Drogi Regionalnej z ul. Wodociągową w km 4+160
- skrzyżowanie Drogi Regionalnej z ul. Dworcową w km 4+760 - stanowi powiązanie z centrum miasta Żory
- skrzyżowanie Drogi Regionalnej z ul. Nowopszczyńską/Pszczyńską tj. rondo nr 6 w km 5+351.

Liczba obiektów inżynierskich:
a) Mosty:
- most drogowy MD-03 w ciągu Drogi Regionalnej DW 935 w km 3+209,87 nad rzeką Ruda
- most drogowy MD-04 w ciągu Drogi Regionalnej DW 935 w km 4+393,00 nad rzeką Ruda.

b) Wiadukty:
- wiadukt drogowy WD-05 w ciągu Drogi Krajowej nr 81 relacji Katowice-Wisła nad Drogą Regionalną w km 4+983,17 jezdni prawej i km 4+996,19 jezdni lewej.

c) Przepusty:
- z rur stalowych z blachy karbowanej, ilość: 14 sztuk