Zadanie: Budowa obwodnicy Ustronia

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Termin realizacji: 2004 – 2005
Pełniona funkcja: Inżynier Kontraktu

Zakres:

  • budowa drogi klasy G długości 2,204 m
  • budowa trzech mostów o długościach od 8,80 do 15,90 m
  • budowa przejścia podziemnego dla pieszych o długości 23,93 m
  • montaż ekranów akustycznych o powierzchni 4.300 m2
  • budowa przepustów o łącznej długości 210 m
  • przebudowa obiektów infrastruktury kolejowej
  • przebudowa infrastruktury technicznej