Zadanie: Budowa MOP w Kozłowie i Rachowicach (Autostrada A-4)

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

3.07.2006 - 29.06.2007 – Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A-4 odc. Kleszczów-Sośnica- Budowa parkingów na MOP-ach przy autostradzie Wrocław-Katowice: MOP II Kozłów, MOP II Rachowice

Budowa miejsc postojowych ukośnych dla samochodów osobowych w ilości po 86 szt. Na obu MOP-ach , budowa stanowisk parkingowych prostokątnych i ukośnych , budynków WC w tym WC dla niepełnosprawnych, zadaszeń miejsc wypoczynku