Zadanie: Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Knurowskiej w Gliwicach (przy CH AUCHAN)

Auchan Polska Sp. z o.o. , Piaseczno, ul.Puławska 46

01.03.2010 - 2011 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych nad budową drogi gminnej przebiegającej od projektowanego ronda w ciągu ul. Knurowskiej w Gliwicach w śladzie dróg wraz z niezbędnymi przekładkami sieci uzbrojenia terenu.