Zadanie: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – Etap I

Nazwa zadania:
„Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu - Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – Etap1”

Strony biorące udział w kontrakcie:

ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

WYKONAWCA:
Konsorcjum Firm
Bogl a Krysl Polska Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
ul. Dojazdowa 17
43-400 Cieszyn

Bogl a Krysl Polska k.s. – Partner konsorcjum
Renoirova 1051/2a
152 00 Praha 5,CR

BUDMAX Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
ul. Hutnicza 8
41-600 Świętochłowice

Kierownik Budowy: Dariusz Staroń

NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice
Kierownik Zespołu: Krystian Bless

AUTOR PROJEKTU:
Promost – Wisła Sp. z o.o.
ul. Radosna 8a
43-460 Wisła
Nadzór autorski: Barbara Śliwka

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 15.09.2010r.
Data przekazania placu budowy: 20.09.2010r.
Data zakończenia kontraktu: 15.05.2013r.
Wartość kontraktu netto: 40 858 932 ,70 PLN

Zakres inwestycji obejmował w szczególności:

 • Budowę dróg wojewódzkich: 3,35km
 • Budowę skrzyżowań: 3 szt.
 • Budowę utwardzonych poboczy: 5,06km
 • Budowę ekranów akustycznych: 743,2m
 • Budowa chodników: 0,47km
 • Przebudowa chodników: 0,17km
 • Budowę wiaduktów wraz z nawierzchnią kolejową:
  • Wiadukt nr 2 w km 25+695,3
  • Wiadukt nr 3 w km 25+700,8
  • Wiadukt nr 4 w km 25+705,3
  • Wiadukt nr 5 w km 27+789,9
  • Wiadukt nr 6 w km 27+795,7
  • Wiadukt nr 7 w km 27+806,9
 • Budowę przepustu herpetologicznego w km 26+580
 • Budowę przepompowni wraz ze zbiornikiem retencyjnym – kpl. 1
 • Budowę drogi zbiorczej o długości - 491,37m
 • Budowę drogi technologicznej o nawierzchni utwardzonej – tłuczeń
 • Wygrodzenie pasa drogowego od km 25+705,30 do km 27+543
 • Budowę estakady dla ciepłociągu w km 25+763,5
 • Przebudowę sieci gazowej
 • Przebudowę sieci wodociągowej
 • Przebudowę sieci ciepłowniczej
 • Przebudowę sieci teletechnicznej