Zadanie: Budowa drogi ekspresowej S-1 Bielsko-Biała – Cieszyn

GDDKiA O/Katowice , ul.Myśliwska 5

6.09.2006 - 6.11.2007 – Nadzór i zarządzanie nad realizacją zadań dodatkowych w ramach projektu FS 2000/PL/16/P/PT/005: Budowa drogi ekspresowej S-1 Bielsko-Biała-Cieszyn

Remont istniejącej nawierzchni jezdni na odc. drogi ekspresowej S-1 o dł.4,7 km [od węzła Cieszyn-Krasna do granicy Państwa], Budowa kładki dla pieszych nad drogą ekspresową S-1 w m.Międzyświeć