Zadanie: Budowa drogi dostępowej do KSSE w Zabrzu

NAZWA KONTRAKTU: „Budowa drogi dostępowej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Zabrze z siedzibą w Urzędzie Miejskim ul. Powstańców Śl. 5-7 41-800 Zabrze

WYKONAWCA: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice, Zakład Instalacji Budowlanych Witold Szostak, Andrzej Duda Sp. j. ul. Konarskiego 25 B, 44-100 Gliwice, Hydroinstalmet Sp. z o.o. ul. Piastowska 9, 41-800 Zabrze.

NADZÓR INWESTORSKI: Inwestycje, Budownictwo, Handel Inwest-Complex Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice

Dane techniczne wykonanego zadania :
Długość wybudowanych dróg gminnych – 1,86 km,
Liczba wybudowanych skrzyżowań – 2 szt., (w tym jedno o ruchu okrężnym)
Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – 2,01 km,
Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych – 2,06 km,
Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych – 72 szt.
Nośność wybudowanej drogi  - 115 kN/oś.


W tym wykonano również przebudowę urządzeń obcych kolidujących z realizowaną inwestycją tj.
Przebudowa sieci gazowej
Przebudowa sieci wodociągowej
Przebudowa sieci teletechnicznej

Przygotowano teren pod budowę drogi m.in. wykonano wycinkę drzew oraz odhumusowanie pasa terenu pod drogę i realizowane skrzyżowanie i rondo.
Na kontrakcie ułożono ok. 16 000 m2 nawierzchni asfaltowej wykonanej w dwóch warstwach wiążącej i ścieralnej, wykonanej na warstwie gruntu stabilizowanego i podbudowie z kruszywa.
Wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż całości kontraktu ~1800 m
Ułożono ~1800 m prefabrykowanych korytek ściekowych
Wykonano oświetlenie ulicy w ilości ~ 70 słupów oświetleniowych wraz z konieczną infrastrukturą podziemną
Wykonano kanalizację deszczową wzdłuż całego kontraktu wraz z wpustami ulicznymi i studzienkami