Zadanie: Budowa autostrady A 1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego węzeł Rząsawa (bez węzła)

Budowa autostrady A 1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego węzeł Rząsawa (bez węzła)

Inwestor: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonawca: POLAQUA Spółka z o.o. Wólka Kozodawska
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i nadzorowaniem Robót w początkowej fazie realizacji zadania
Termin wykonania: grudzień 2018