Nazwa kontraktu:

ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI KOLEJKA NR 02-14/P/01/UE/A/10-3 ZLOKALIZOWANY
W ODDZIALE NR 616G I 617C W LEŚNICTWIE KOLEJKA

 

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zawadzkie

 1. Strzelecka 6

47-120 Zawadzkie

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Inwestycje, Budownictwo, Handel

“Inwest - Complex” Sp. z o.o.

Ul. Góry Chełmskiej 15

44-100 Gliwice

Tel. (32) 40 108 70                                               

 

PROJEKTANT

Domel, inż. Iwona Dołżycka

Ul. Sokolnicka 3

49-120 Dąbrowa Niemodlińska k/Opola

 

GENERALNY WYKONAWCA

HYDROMAK Mariusz Kuterski

Ul. Przyjaźni 102

47-225 Kędzierzyn-Koźle

  

Termin realizacji:                                                      21.07.2020r. – 01.02.2021r.

 

Wartość nadzorowanych robót wyniosła:                  720 753,98 zł netto

886 527,40 zł brutto

 

 1. PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI KONTRAKTU.
 • Dokumentacja przetargowa, warunki kontraktu,
 • Umową pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu 4-SA-2020 z dnia 01.06.2020r.
 • Umową pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą 13-SA-2020 z dnia 21.07.2020r.

 

 1. LOKALIZACJA

Inwestycja była zrealizowana na terenie województwa opolskiego w powiecie strzelecki w gminie Kolonowskie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest Leśnictwie Zawadzkie w oddziale 616g i 617c.

 

 1. ZAKRES OBJĘTY KONTRAKTEM

Inwestycja polegała na budowie zbiornika małej retencji w sąsiedztwie cieku Grabok w terenie trwale podmokniętym. Inwestycja polegała na mechanicznym wykopie czaszy zbiornika. Wydobyty grunt został użyty do ukształtowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie. Zbiornik jest zbiornikiem przepływowym zasilanym w wodę z cieku Grabok. Projektowany próg podpiętrzy wodę w cieku i skieruje do zbiornika. Ze zbiornika nadmiar wody jest odprowadzany za pomocą przelewu stałego.

 

 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry techniczne:

 • Powierzchnia zbiornika                                                             0,53 ha
 • Średnia głębokość zbiornika                                                 3,20 m
 • Pojemność zbiornika przy NPP 206,50 npm                         7 634 m3
 • Powierzchnia lustra wody przy NPP 206,50 m npm             4 491 m2
 • Głębokość zalewu przy NPP 206,50m npm                         2,0 m
 • Powierzchnia dna zbiornika                                                 3 143 m2
 • Powierzchnia skarp zbiornika                                                 2353,7 m2
 • Objętość wykopu pod zbiornik + ubezpieczenie                         12 452 m3
 • Przelew stały o szerokości 1,8-1,20m wraz odcinkiem rowu 26,5 mb

 

Szczegółowy zakres robót:

 • wywożenie karpin i gałęzi,
 • oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu,
 • układanie czasowy dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych,
 • roboty ziemne, wykonanie wykopu,
 • plantowanie skarp oraz dna zbiornika,
 • wykonanie narzutu kamiennego,
 • wykonanie koszy gabionowych,
 • humusowanie skarp,
 • wykonanie opasek z kiszek faszynowych,
 • budowa ujęcia wody w postaci progu z koszy gabionowych,
 • budowa przepustu z żelbetowymi przyczółkami,
 • roboty drogowe wraz zagospodarowaniem terenu,
 • profilowanie oraz zagęszczenie podłoża,
 • układanie warstw nawierzchni z tłucznia kamiennego dla drogi wokół zbiornika oraz placów manewrowych,
 • oczyszczenie poboczy,
 • humusowanie skarp i terenów płaskich wraz z obsianiem.