Zadanie: Zabudowa wyrw lewej skarpy rzeki Odry w km 0+300 – 0+760 w m. Brzeg-Rataje (Zabudowa wyrw lewej skarpy rzeki Odry w km 199+240 – 199+548 w miejscowości Brzeg „Rataje”)

NAZWA KONTRAKTU:

„Zabudowa wyrw lewej skarpy rzeki Odry w km 0+300 – 0+760 w m. Brzeg-Rataje (Zabudowa wyrw lewej skarpy rzeki Odry w km 199+240 – 199+548 w miejscowości Brzeg „Rataje”)”

INWESTOR:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ul. Katowicka 39 45-061 Opole

WYKONAWCA:

Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 7.06.2017 r.
Data rozpoczęcia robót: 7.06.2017 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 31.10.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 31.10.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

• Wykonanie opaski brzegowej
• Wykonanie narzutu kamiennego ciężkiego
• Ułożenie geowłókniny pod zwierciadłem wody i na skarpie
• Zahumusowanie narzutu na skarpie z obsianiem mieszanką traw