Zadanie: Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300 – 77+000 Przewóz- Podlesie – Miejsce Odrzańskie gm. Cisek – II etap Podlesie w km 3+500 – 7+800 ( km rzeki Odry 67+000 – 71+000)

1. NAZWA KONTRAKTU:

„Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300 – 77+000 Przewóz – Podlesie – Miejsce Odrzańskie gm. Cisek – II etap Podlesie w km 3+500 – 7+800 (km rzeki Odry 67+00 – 71+00)”

2. ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole

3. WYKONAWCA:

ZUH-M W. FERENC Ozimek

4. NADZÓR INWESTORSKI:

Inwest – Complex Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

5. WARTOŚĆ KOŃCOWA ZADANIA:

6 665 350.60 pln netto

6. OPIS INWESTYCJI:

Wał przeciwpowodziowy rzeki odry o długości 4.2 km pomiędzy miejscowością Przewóz i Miejsce Odrzańskie, wraz z wykonaniem robót towarzyszących – przebudową infrastruktury drogowej, teletechnicznej, energetycznej SN, wodociągowej. Wykonanie zagospodarowania rezerw gruntowych wykorzystanych dla celów realizacji wału przeciwpowodziowego. Wał uszczelniony matami bentonitowymi z przekryciem warstwą ziemi mineralnej.<br
Dane dotyczące realizowanego obiektu:

 • Klasa hydrotechniczna budowli III
 • Długość wału przeciwpowodziowego :ok. 4200 m
 • Średnia wysokość wału 2.85 m
 • Drogi serwisowe – tłuczniowe ok. 4200 m
 • Drogi eksploatacyjne – tłuczniowe ok. 4200 m
 • Przepusty wałowe 5 szt o łącznej długości : ok 328 m
 • Budowa drogi gminnej ok. 325 m
 • Budowa komór zasuw na przepustach wałowych 5szt
 • Uszczelnienie wałów matami bentonitowymi – ok. 4200 m
 • Rampy przejazdowe wałowe 11 szt
 • Przebudowa linii teletechnicznej ok. 180 m
 • Przebudowa linii energetycznej SN – odcinek linii i 2 słupy
 • Budowa wodociągu 110 PCV ok. 273 m
 • Wykonanie rowów melioracyjnych z ubezpieczeniem skarp