Nazwa kontraktu:

„Rozbiórka Zbiornika wodnego Wilkówka”

 

ZAMAWIAJĄCY:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

działający w imieniu:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Żelazna 59A, 00-848 Warszawa

 

NADZÓR INWESTORSKI

Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o.

Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

 

PROJEKTANT

Projektowanie i Wykonawstwo SOT-POINT Sp. z o.o.

Sobocińskiego 24, 40-687 Katowice

 

WYKONAWCA

DEMOLITION GROUP Mateusz Mentel

Rybnicka 98B, 44-285 Rzuchów

 

 

Termin realizacji:      04.11.2021r. – 03.06.2022r.

 

Wartość  wykonanych robót budowlanych:  1 965 739,08  zł (brutto)

 

Zakres robót wykonanych w ramach inwestycji:

 1. Rozbiórka zapory czołowej zbiornika Wilkówka w Wilkowicach:
 • Rozbiórka drogi technologicznej wraz z wyposażeniem na koronie zapory ziemnej
 • Rozbiórka zapory czołowej ziemnej z pozostawieniem przypory ziemnej skarpy lewej i prawej
 • Rozbiórka budowli przelewowo-spustowej z komorami czerpalnymi
 • Rozbiórka stropu i przegrody dzielącej kanału odprowadzającego
 • Rozbiórka budynku sterowni
 • Rozbiórka ekranów betonowych zabezpieczających zaporę ziemną
 • Rozbiórka ściany niecki wylotowej wraz z wymianą balustrad zabezpieczających
 • Rozbiórka ubezpieczenia i uszczelnienia dna czaszy zbiornika i skarpy lewej i prawej
 • Rozbiórka konstrukcji przepławki wraz z pozostawieniem konstrukcji oporowej
 • Rozbiórka drogi technologicznej służącej do celów pożarowych
 • Rozbiórka sieci uzbrojenia terenu funkcjonalnie związanego ze zbiornikiem
 • Reprofilacja dna zbiornika
 • Budowa nasypu wzmacniającego skarpy

 

 1. Budowa żelbetowego wlotu do kanału odprowadzającego
 2. Budowa bystrotoków
 1. Regulacja koryta potoku Wilkówka wewnątrz czaszy zbiornika
 • Odcinek od wieży przelewowej km 2+328 do mostu drogowego km 2+409 – koryto o przekroju trapezowym z trzema bystrotokami w km 2+352, 2+378, 2+404
 • Odcinek od niecki wpadowej km 2+282 do wieży przelewowej km 2+328 przekrój trapezowy przechodzący płynnie w prostokątny w km 2+318 – 2+327
 • Odcinek 2+222 – 2+282 koryto w stanie obecnym
 1. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu