Zadanie: Remont lewostronnego obwałowania rzeki Małą Panew w miejscowości Kolonowskie gm. Kolonowskie w km 43+600 – 44+400 (km wału 0+000 – 0+800)

NAZWA KONTRAKTU:

„Remont lewostronnego obwałowania rzeki Mała Panew w miejscowości Kolonowskie, gm. Kolonowskie w km 43+600 – 44+400”

INWESTOR:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ul. Katowicka 39 45-061 Opole

WYKONAWCA:

Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc ul. Kolejowa 1-82 46-040 Ozimek

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 26.07.2017 r.
Data rozpoczęcia robót: 26.07.2017 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 31.10.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 24.10.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

• Odtworzenie właściwej geometrii wału przeciwpowodziowego
• Usunięcie nierówności nachylenia skarp
• Usunięcie kolein
• Uszczelnienie korpusu wałowego i jego podłoża przesłoną przeciwfiltracyjną
• Humusowanie i obsiew trawą skarpy wału