„Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF – Poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie”

 

Zamawiający:

Gmina Siechnice

ul. Jana Pawła II 12

55-011 Siechnice

 

Nadzór inwestorski:

Inwestycje, Budownictwo, Handel

„Inwest-Complex” sp. z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15

44-100 Gliwice

 

Projektant:

Zeneris Projekty S.A.

ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań

 

Wykonawca:

RPM S.A.

ul. Niegolewskich 7

42-700 Lubliniec

 

 

Data podpisania umowy z Wykonawcą:

24.05.2021 r.

Data Przekazania Terenu Budowy:

8.07.2021 r.

Data Zakończenia:

31.12.2022 r. – termin wykonania robót budowlanych

 

 

Łączna wartość wykonanych robót:                                 8 238 947,46 zł brutto

Lokalizacja Kontraktu:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. Dolnośląskiego, powiatu wrocławskiego, gminy Siechnice w miejscowości Smardzów. Projektowany zbiornik retencyjny rozpatrywany jest na przy drodze powiatowej nr 1983D relacji Żerniki Wrocławskie – Smardzów – Święta Katarzyna, pomiędzy linią kolejową 276 a ujściem rowu BR 25 do rzeki Brochówki.

 

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa powodziowego gminy Siechnice.

Zakres zadania obejmował:

 • Budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Smardzów,
 • Budowę dwóch przepustów drogowych (nr 1 i nr 2) tworzących wraz z rowem przydrożnym i przepustem pod nasypem kolejowym bypass dla kolektora kanalizacji deszczowej ø700 przechodzącej pod torami,
 • Przebudowę doprowadzalnika wody do zbiornika. Przebudowa kolektora ø500,
 • Przebudowę przepustu nr 3 pod drogą powiatową nr 1938D,
 • Budowę nowych odcinków rowu BR 25 (rów „R2” oraz „R3”) wraz z ujściem do Brochówki,
 • Remont źródłowego odcinka strugi Brochówka,
 • Remont istniejącego rowu BR 25 wraz z budową 4 nowych przepustów umożliwiający wjazd na drogę technologiczną,
 • Przebudowę ujściowych odcinków cieków uchodzących do rowu melioracyjnego BR 25.

Podstawowe parametry wybudowanego zbiornika:

 • Zbiornik spełnia funkcję retencyjno-infiltracyjną oraz ewaporacyjną, składa się z trzech części:
  • Część osadowa
   • Wyłapywanie osadów i zanieczyszczeń niesionych przez wody deszczowe i wstępne oczyszczenie
   • Powierzchnia: 1,54 ha
  • Część retencyjno-rozsączająca:
   • Zapewnienie dodatkowej pojemności retencyjnej przy całkowicie wypełnionej części stałej zbiornika
   • Rzędna dna: 126,70 – 126,80 m n.p.m.
   • Rzędna Max PP 128,00 m n.p.m.
   • Powierzchnia przy Max PP: 1,83 ha
  • Część stała
   • Stale wypełniona wodą
   • Rzędna dna 124,00-125,00 m n.p.m.
   • Rzędna NPP 126,70 m n.p.m.
   • Rzędna Max PP 128,00 m n.p.m.
   • Objętość stała dla poz. 126,70 m n.p.m.: 33 000m3
   • Powierzchnia stała zwierciadła wody: 1,80 ha
  • Budowla wlotowa do zbiornika
   • Rzędna dna doku wlotowego: 126,55 m n.p.m.
   • Rzędna dna doku wylotowego: 126,25 m n.p.m.
   • Klapa zwrotna ɸ1200
   • Długość doku wlotowego: 2,20 m
   • Długość doku wylotowego: 6,00 m

 

 • Budowla wylotowa do zbiornika
  • Wieża przelewowa o konstrukcji żelbetowej z dwiema komorami i regulatorem przepływu
  • Rzędna góry konstrukcji: 128,70 m n.p.m.
  • Rzędna dna studni: 124,70 m n.p.m.
  • Rzędna max wody: 128,00 m n.p.m.
  • Rzędna NPP stałego zwierciadła wody: 126,70 m n.p.m.
  • Regulator przepływu o wydajności 400 l/s
  • Długość całkowita: 9,60 m
  • Długość wieży przelewowej: 4,40 m
  • Długość doku wlotowego: 5,20 m
  • Wysokość ścian wieży: 4,00 m
  • Grubości ścian: 0,30 m
  • Przykrycie: krata Wema
  • Zastawka przyścienna: 600 x 600 [mm]
  • Zastawka piętrząca dla stałego zwierciadła wody w zbiorniku ZZ-2, św. 1,0 m, H=1,7 m z wyciągiem MS-2.1
  • Niecka wypadowa o gł. 0,3 m i dł. 2,7 m