Nazwa kontraktu: Obiekty małej Retencji na terenie Nadleśnictwa Rudziniec

  1. „Odbudowa obiektów małej retencji składających się z 1 zbiornika suchego oraz 1 zbiornika mokrego w leśnictwie Ciochowice”
  1. „Odbudowa obiektów małej retencji składających się z 2 zbiorników suchych oraz 2 zbiorników mokrych w leśnictwie Ostropa”

 

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Rudziniec

ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec

 

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje, Budownictwo, Handel

“Inwest - Complex” Sp. z o.o.

Ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

 

WYKONAWCY

Leśnictwo Ciochowice:

Lider Konsorcjum:

GAMA Sp. z o.o.

ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno

Partner Konsorcjum:

ECC PAX Sp. z o.o.

ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno

Leśnictwo Ostropa:

Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc

ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek

 

Termin realizacji:                                                      1.07.2018 r. – 30.04.2021 r.

 

Wartość  wykonanych robót budowlanych:                2 838 954,55 zł (brutto)

 

Zakres robót realizowanych przy wykonaniu zadania:

‒ Roboty ziemne, m.in. formowanie nasypów, gr. kat. I-II z zagęszczeniem nasypów grobli zbiorników

‒ Odbudowa grobli czołowych zbiorników z wykonaniem systemu uszczelnienia opartego na zabudowie ścianki szczelnej winylowej oraz warstw gliny oraz mat bentonitowych i bentonitu sypkiego – wykończenie narzutem kamiennym ciężkim oraz poprzez humusowanie

‒ Budowa dróg tłuczniowych na groblach

‒ Budowa przepustów po przewale w grobli ze stali spiralnie karbowanej z warstwą ocynku i polimerowanej

‒ Budowa studni odpływowo-przelewowych w groblach zbiorników, m.in. układy odpływowo-spustowe składające się ze studni żelbetowych i rur betonowych, żelbetowych komór z szandorami przelewowymi

‒ Budowa studni odpływowo-przelewowych w groblach zbiorników wraz z zabudową rur i studni z blachy spiralnie karbowanej ocynkowanej

‒ Umocnienie rowów w zbiornikach

‒ Umocnienie i ukształtowanie wysp i niecek zbiorników

‒ Umocnienie głęboczków w zbiornikach

‒ Wykonanie palisad asekuracyjnych brzegowo-dennych