Zadanie: „Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach”

Strony Kontraktu:

ZAMAWIAJĄCY

Gliwice - Miasto na prawach powiatu ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

INŻYNIER KONTRAKTU

Inwestycje, Budownictwo, Handel “Inwest - Complex” Sp. z o.o. Ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice

NADZÓR AUTORSKI

BIPROWODMEL Sp. z o.o. Ul. Dąbrowskiego 138 60-577 Poznań

GENERALNY WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. Ul. Nad Bytomką 1 44-100 Gliwice

 

Przekazanie placu budowy: 29.07.2020 r.

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 27.03.2023 r.

Termin zakończenia odbioru końcowego: 14.04.2023 r.

 

Charakterystyka zadania:

Wartość robót brutto: 20 700 205,37 zł

 

Przedmiotem zadania była budowa suchego zbiornika retencyjnego (polderu) na rowie Potok Wójtowianka (Doa) na terenie miasta Gliwice. Zakres inwestycji objął:

 • Budowę suchego zbiornika retencyjnego wraz z zaporą czołową oraz budowlą przelewowo – spustową i drogą eksploatacyjną wokół zbiornika,
 • Przełożenie odcinka koryta potoku Wójtowianka o długości 0,6 km na terenie zbiornika,
 • Likwidację budowli na przekładanym odcinku cieku,
 • Wykonanie bystrza basenowego w górnej części zbiornika retencyjnego,
 • Wykonanie dwóch wylotów z projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej DN500 i DN800,
 • Wykonanie przepustów

 

Podstawowe dane:

 • powierzchnia inwestycji w liniach rozgraniczających:       ok. 10,1 ha,
 • powierzchnia czaszy zbiornika wraz z zaporą, bystrzem kaskadowym i budowlą przelewowo – upustową:                                      ok. 7,9 ha,
 • powierzchnia dna właściwego zbiornika:                             ok. 3,6 ha,
 • pojemność nadzwyczajna:                                                       Vn = ok. 152 600 m3
 • pojemność maksymalna:                                                          Vmax = 131 600 m3