Zadanie: Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 150 m – wał porzeczny gm. Bierawa

NAZWA KONTRAKTU:

„Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na dlugości 150 m – wał poprzeczny gm. Bierawa”

INWESTOR:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ul. Katowicka 39 45-061 Opole

WYKONAWCA:

Budownictwo Wodne i Melioracyjne Janusz Piórek ul. Lwowska 58/10 34-100 Wadowice

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 13.09.2017 r.
Data rozpoczęcia robót: 13.09.2017 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 14.12.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 14.12.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

• Wykonanie przepustu wałowego wału przeciwpowodziowego w miejscu skrzyżowania z rzeką Pogonicą
• Wykonanie korpusu wałowego uszczelnionego ścianką szczelną i ekranem z bentomaty wraz z drogą serwisową