Rozbudowa ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej (odcinek IVA od ulicy Narciarskiej do ulicy Mokrej)

Zadanie: Rozbudowa ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej (odcinek IVA od ulicy Narciarskiej do ulicy Mokrej)

Inwestor: Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Wykonawca: FB SERWIS S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
Termin wykonania: grudzień 2019 r.