Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

Zadanie: Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

Inwestor: Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Termin wykonania: sierpień 2020 r.